Splosni pogoji poslovanja

1. Fotograf

Fotograf je oseba, ki izvaja fotografiranje in je zaposleni podjetja Foto Moja Zakladnica, Mojca Gradišnik Hrustel, s.p. ali zunanji partner, ki storitev izvaja za podjetje Foto Moja Zakladnica, Mojca Gradišnik Hrustel, s.p.

2. Rezervacija termina

Termin izbere naročnik glede na podane možnosti s strani fotografa. S pisno potrditvijo termina in navedbo vseh podatkov (ime, priimek, naslov, tel. številka, email) naročnik potrjuje, da je seznanjen z vsemi splošnimi pogoji fotografa in se z njimi tudi strinja.

Posebnosti terminov:
Fotografiranje novorojenčka se izvaja na dan, ki ga določi fotograf s pričetkom ob 9. uri.
Fotografiranje v naravi se izvaja le v popoldanskem času (zima predvidoma ob 14. uri, pomlad in jesen predvidoma ob 16. uri, poletje predvidoma ob 18. uri).
Termini med vikendi so odprti samo za fotografiranja novorojenčkov, svetih krstov, porok in ostalih svečanih priložnosti. Za ostala fotografiranja le občasno glede na razpoložljivost fotografa.
Termini med prazniki so odprti samo za fotografiranja novorojenčkov in ostalih svečanih priložnosti.

3. Odpoved termina

Odpoved termina s strani naročnika je lahko le v primeru bolezni ali službene zadržanosti V kolikor so zaradi odpovedi nastali stroški na škodo fotografa, mora naročnik le-te pokriti v roku 3-5 dni po odpovedi termina. Termin se lahko odpove najkasneje 24 ur pred fotografiranjem.

Odpoved termina s strani fotografa je lahko v primeru nepredvidljivih dogodkov, na katere se ne da vplivati (višja sila ali bolezen), do naročnika nima nobene obveze. O tem ga mora pravočasno obvestiti, in sicer vsaj 3 ure pred predvidenim terminom fotografiranja. V primeru poročnega fotografiranja se fotograf zavzame za zamenjavo ali iskanje nadomestnega fotografa v sodelovanju z naročnikom.

V primeru slabe vremenske napovedi oz. napovedi vremena, ki ni primerno za izvedbo fotografiranja, lahko termin odpove le fotograf. Le-tega odpove vsaj 2 uri pred dogovorjenim terminom.

4. Cene in plačilo storitev

Cene so obračunane po trenutno veljavnem ceniku. V primeru rezervacije termina se pri plačilu upoštevajo cene, ki so veljale na dan rezervacije. Naročnik mora plačilo storitev izvesti na dan fotografiranja ali najkasneje v 14 dneh po fotografiranju ter plačilo izdelkov na dan naročila.

5. Prevoz

Potni stroški so v ceni paketa in veljajo za oddaljenosti 25 km od sedeža podjetja do kraja fotografiranja. Za vse oddaljenosti nad 25 km se obračunajo potni stroški v vrednosti 0,37 €/km, pri čemer se zaračuna tudi povratni kilometer. Kilometrina se obračuna za najkrajšo oz. najbolj primerno pot. Potni stroški se poravnajo skupaj z vplačilom fotografiranja.

6. Popusti

Ponudba nima možnosti popustov, razen v primeru stalnih strank, kjer se upravičenost in višina določi individualno glede na število predhodnih naročil. Popusti se obračunajo zgolj na storitve in ne veljajo na izdelke ali darilne bone.

7. Darilni bon

Darilni bon lahko izkoristite v času veljavnosti bona za storitev navedeno na darilnem bonu ali kakršnokoli drugo storitev v enaki vrednosti. Vrednosti storitev, ki so na darilnem bonu neovrednotene veljajo 1 leto od prejema darilnega bona. Pri koriščenju darilnega bona izven veljavnosti oz. po 1 letu od prejetja, se podarjena storitev obračuna po trenutno veljavnem ceniku, kjer razliko doplača prejemnik bona oz. tisti, ki ga koristi.
Menjava bona za gotovino ni možna, prav tako ni možno vračilo v primeru neizkoriščenosti bona. Darilni bon ni vezan na ime, zato ga lahko podarite dalje v primeru, da še ni izkoriščen. Rezervacija termina se določi na osnovi šifre darilnega bona. V primeru izgube darilnega bona nam posredujte podatke vplačnika in mesec ter leto vplačila darilnega bona.

8. Slog oblikovanja in izbor fotografij

Spreminjanje stila oblikovanja glede na nezadovoljstvo stranke ni možno. Vsaka fotografija je rezultat umetniškega navdiha fotografa. V primeru ČB fotografije ni možnosti naknadnega naročila barvne fotografije. Slog fotografije je lahko različen med naročniki, saj nanj vpliva okolje, vreme, svetloba ter osebe.
Fotograf samostojno izbere določeno število fotografij, ki jih bo naročnik dobil. Prav tako samostojno izbere fotografije za fotoknjigo in slog oblikovanja fotoknjige. Naročnik ne more naročiti surovih .raw formatov ali neobdelanih fotografij.

9. Rok dobave

Naročnik prejme fotografije v roku 4-8 tednov (odvisno od letnega časa in zasedenosti) na naslov, ki ga navede. Fotografije prejme v digitalni obliki na prenosnem mediju (cd/dvd). Naročnik poročnega fotografiranja paket prevzame osebno v roku 6-10 tednov po predhodnem dogovoru. Rok dobave se lahko podaljša v primeru višje sile (materialne poškodbe, tehnične težave ...) ali bolezni. Naročnik je o tem pravočasno obveščen.

10. Arhiv in originali fotografij

Fotograf ne zagotavlja obstojnosti arhiva. Kopije arhiva si zagotovi naročnik sam.

11. Uporaba fotografij s strani fotografa

Vsi fotografski izdelki so last podjetja Foto Moja Zakladnica, Mojca Gradišnik Hrustel, s.p. in se lahko uporabijo v promocijskem materialu podjetja. Fotografije se lahko uporabijo na družbenih omrežjih Facebook in Instagram pri čemer se osebe ne poimenujejo ali označujejo. Fotograf ne odgovarja za kakršnokoli označevanje ali poimenovanje s strani ostalih uporabnikov. V kolikor se naročnik ne strinja z objavo na družbenih omrežjih mora fotografa obvestiti na dan fotografiranja.

12. Avtorstvo

Fotograf je avtor fotografije. Objava fotografij s strani naročnika, na kakršenkoli način in v kateremkoli javnem mediju (tiskani mediji, javni prostori, spletne vsebine, socialna omrežja, ipd ...) je dovoljena le z navedbo avtorja v obliki »Foto: Moja Zakladnica, Mojca Gradišnik Hrustel«. Fotografija, ki jo naročnik uporabi za lastne promocijske namene oz. promocijo kateregakoli podjetja in ob tem ni bilo izvedeno komercialno fotografiranje oz. dorečeno ob rezervaciji termina, se mora takoj umakniti iz vseh medijev ali družbenih omrežij.

13. Nesoglasje

Fotograf in naročnik se dogovorita, da bosta reševala vsa nesoglasja sporazumno. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno, urejata sporne zadeve preko pristojnega sodišča.